logo
Poslednji tango u Hagu
Uvod
Hronologija
Epilog
Zahvale
Podijeli
|
Hronologija
oktobar 1988. - januar 1989.
"Antibirokratska revolucija"
mart 1989.
Ustavne promene statusa Kosova i Vojvodine
20. - 22. januar 1990.
Četrnaesti vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije
avgust 1990.
"Balvan revolucija"
28. decembar 1990.
Upad SR Srbije u monetarni sistem SFRJ
mart - jun 1991.
“Putujući samit" predsednika jugoslovenskih republika
1990. - 1991.
Naoružavanje
12. mart 1991.
Pokušaj uvođenja vanrednog stanja
25. mart 1991.
Sastanak u Karađorđevu
25. jun 1991.
Proglašenje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije
27. jun - 7. jul 1991.
Rat u Sloveniji
1991. - 1992.
Vojne i paravojne formacije
3. oktobar 1991.
Uvođenje stanja neposredne ratne opasnosti
18. oktobar 1991.
Mirovna konferencija u Hagu
maj - novembar 1991.
Vukovarska operacija
oktobar 1991. - maj 1992.
Granatiranje Dubrovnika
novembar 1991. - februar 1992.
Vanceov plan
18. mart 1992.
Cutileirov mirovni plan
april 1992. - februar 1996.
Međunarodno priznanje BiH i Opsada Sarajeva
proleće 1992.
Srpske paravojne jedinice u BiH i povlačenje JNA iz BiH
1992. - 1993.
Prva srebrenička kriza
prva polovina 1993.
Vance-Owenov plan
juli 1995.
Srebrenica
avgust 1995.
Operacija “Oluja”
novembar - decembar 1995.
Dejtonski sporazum
mart - maj 1998.
Nasilje na Kosovu i pregovori u Belom Dvoru
septembar 1998. - januar 1999.
Shuttle diplomatija
15. januar 1999.
Račak/Reçak
februar - mart 1999.
Pregovori u dvorcu Rambouillet
24. mart - 10. jun 1999.
NATO bombardovanje SR Jugoslavije
april - maj 1999.
Beogradski sastanci Ibrahima Rugove
17. maj 1999.
Sastanak vojnog i policijskog rukovodstva SR Jugoslavije o zločinima na Kosovu
Novo stoleće

oktobar 1988. - januar 1989.
"Antibirokratska revolucija"
mart 1989.
Ustavne promene statusa Kosova i Vojvodine
20. - 22. januar 1990.
Četrnaesti vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije
avgust 1990.
"Balvan revolucija"
28. decembar 1990.
Upad SR Srbije u monetarni sistem SFRJ
mart - jun 1991.
“Putujući samit" predsednika jugoslovenskih republika
1990. - 1991.
Naoružavanje
12. mart 1991.
Pokušaj uvođenja vanrednog stanja
25. mart 1991.
Sastanak u Karađorđevu
25. jun 1991.
Proglašenje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije
27. jun - 7. jul 1991.
Rat u Sloveniji
1991. - 1992.
Vojne i paravojne formacije
3. oktobar 1991.
Uvođenje stanja neposredne ratne opasnosti
18. oktobar 1991.
Mirovna konferencija u Hagu
maj - novembar 1991.
Vukovarska operacija
oktobar 1991. - maj 1992.
Granatiranje Dubrovnika
novembar 1991. - februar 1992.
Vanceov plan
18. mart 1992.
Cutileirov mirovni plan
april 1992. - februar 1996.
Međunarodno priznanje BiH i Opsada Sarajeva
proleće 1992.
Srpske paravojne jedinice u BiH i povlačenje JNA iz BiH
1992. - 1993.
Prva srebrenička kriza
prva polovina 1993.
Vance-Owenov plan
juli 1995.
Srebrenica
avgust 1995.
Operacija “Oluja”
novembar - decembar 1995.
Dejtonski sporazum
mart - maj 1998.
Nasilje na Kosovu i pregovori u Belom Dvoru
septembar 1998. - januar 1999.
Shuttle diplomatija
15. januar 1999.
Račak/Reçak
februar - mart 1999.
Pregovori u dvorcu Rambouillet
24. mart - 10. jun 1999.
NATO bombardovanje SR Jugoslavije
april - maj 1999.
Beogradski sastanci Ibrahima Rugove
17. maj 1999.
Sastanak vojnog i policijskog rukovodstva SR Jugoslavije o zločinima na Kosovu
Novo stoleće

oktobar 1988. - januar 1989.
"Antibirokratska revolucija"
Antibirokratska revolucija je izraz koji se odnosi na niz organizovanih mitinga održanih tokom 1988. i 1989. godine u srpskim pokrajinama Vojvodini i Kosovu i u republici Crnoj Gori. Mitinzi su predstavljeni kao „spontani izraz volje naroda“ protiv „birokratizovanih“ partijskih i državnih vlasti. Slobodanu Miloševiću poslužili su za obračun s nelojalnim rukovodstima pokrajina i postavljanje odanih sledbenika za promene ustava Srbije i Jugoslavije koje će znatno ograniči autonomiju Kosova i Vojvodine. Po istom scenariju i Crna Gora, nakon prevrata u januaru 1989. dobija Miloševiću odano rukovodstvo čime je srpskom lideru obezbeđena kontrola nad 4 od 8 saveznih jedinica jugoslovenske federacije.
image

Odabrani dokumenti