logo
Poslednji tango u Hagu
Uvod
Hronologija
Epilog
Zahvale
Podijeli
|
Zahvale
Izvršni producenti
 Mirko Klarin
Mina Vidaković
Ideja
 Mirko Klarin
Autor
Mina Vidaković
Koncept
Miralem Smajlović
Koautori
Jovana Kolarić
Nemanja Stokrp
Direktor projekta
Alen Horozić
Istraživački rad
Jovana Kolarić
Mina Vidaković
Nemanja Stokrp
Video motaža
Zlatko Čustović
Simultani prevod
Prevodilačka služba MKSJ
Administrativna podrška
Vjera Bogati
UX i UI dizajn
One Day Miracle Studio
Web izrada
Davor Brigić
Posebno se zahvaljujemo Službi za arhiviranje i dokumentaciju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (UN MRMKS) na ustupljenim audiovizulenim materijalima korištenim pri realizaciji projekta.
Realizaciju projekta podržali
Sense centar za tranzicijsku pravdu - Selekcija projekata
SENSE Centar svojim radom nastoji prezentirati sudski utvrđene činjenice o zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 90-tih godina i načinu na koji su ovi zločini istraženi, rekonstruisani i procesuirani pred MKSJ.